När det är dags att ge sig ut och fiska är det alltid viktigt att till och börja med undersöka närmare om det finns ett krav på fiskekort. Skulle man fiska utan att ha löst ett kort och en kontrollant kommer ut får man böter.

Det är fiskevårdsföreningar som sköter hanteringen av fiskekort vilket ofta kan köpas både online och i lokala butiker. Fiskar man återkommande på samma ställe går det och lösa ett årskort vilket blir betydligt billigare än att lösa dagkort varje dag.

Fiskevårdsföreningen tar ut en avgift eftersom de vårdar fisk, planterar ut ny och jobbar mycket ideellt för att på bästa sätt ta hand om fiskarna och se till att det inte blir helt och hållet utfiskat på vissa områden.

Det är inte heller säkert att man får fiska upp hur många fiskar man vill. Av olika anledningar kan det vara en begränsning både i vilken storlek och antal. Är fisken mindre än ett visst antal centimeter i kroppen ska den släppas tillbaka, just för att möjligheten ska finnas och växa till sig. Som fiskare ska man alltid respektera de här riktlinjerna då de finns av särskilda anledningar.